GENERALFORSAMLING 2018

Kære medlemmer

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl 19.00 i foreningens lokale på Agerskov Skole Nørregade 17, 6534 Agerskov.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag (sendes til formanden på bochum @ godmail.dk)

6. Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisor

7. Eventuelt

Præsentation
Efter generalforsamlingen vil  Dan Obling og Martin Bo Nørregård præsentere nyt materiale fra Pionierleutnant Isphording, der gjorde tjeneste i Sikringsstilling Nord 1917-18.

Tilmelding
Hvis man vil sikker på at have en stol at sidde på og en kop at drikke af, beder vi om, at man giver næstformanden besked om deltagelse på mail til wolter @ privat.dk
(fjern mellemrummene omkring @ når du kopierer over til dit mailprogram)