GENERALFORSAMLING 2019

Kære medlemmer

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019, kl 19.00 i foreningens lokale på Agerskov Skole Nørregade 17, 6534 Agerskov.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag (sendes til formanden på mbn@sikringsstillingnord.dk seneste 8 dage inden generalforsamlingen)

6. Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisor

7. Eventuelt

Causeri
Efter generalforsamlingen vil  Dan Obling og Martin Bo Nørregård snakke om den håndfuld luftfotos, der findes af stillingen under Første Verdenskrig.

Tilmelding
Hvis man vil være sikker på at have en stol at sidde på og en kop at drikke af, beder vi om, at man giver næstformanden besked om deltagelse på mail do@sikringsstillingnord