GENERALFORSAMLING 2020

Kære medlemmer

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2019, kl 19.00 i foreningens lokale på Agerskov Skole Nørregade 17, 6534 Agerskov.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag (sendes til formanden på mbn@sikringsstillingnord.dk seneste 8 dage inden generalforsamlingen)

6. Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer, på valg er Dan Obling og Ena Pedersen
b. revisor, på valg er Carl Erik Christensen

7. Eventuelt

Foredrag
Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør ærkæolog Tenna R. Kristensen fortælle om sit arbejde med fredningen af sikringsstillingen.

Tilmelding
Hvis man vil være sikker på at have en stol at sidde på og en kop at drikke af, beder vi om, at man giver næstformanden besked om deltagelse på mail do@sikringsstillingnord 
 
 
Oversæt: Vælg sprog her
 
 
Sikringsstilling Nord