GENERALFORSAMLING 2020

Kære medlemme

Nu er vi i åbningsfasen af Danmark og det er igen blevet muligt at mødes. Derfor kan generalforsamlingen for Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord gennemføres mandag den 15. juni 2019, kl 19.00 i foreningens lokale på Agerskov Skole, Nørregade 17, 6534 Agerskov.

Dagsorden er
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag (sendes til formanden på mbn@sikringsstillingnord.dk seneste 8 dage inden generalforsamlingen)
6. Valg af
     a. bestyrelsesmedlemmer
            Dan Obling
            Ena Pedersen
    
b. revisor
            Carl Erik Christensen

7. Eventuelt

 

Foredrag

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør og arkæolog Tenna R. Kristensen fortælle om sit arbejde med fredningen af sikringsstillingen.

Tilmelding
Hvis man vil være sikker på at have en stol at sidde på og en kop at drikke af, beder vi om, at man giver næstformanden besked om deltagelse på mail  wolter@privat.dk 

Vi skal selvfølgelig alle sammen overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til COVID-19.

 

 
 
 
Oversæt: Vælg sprog her
 
 
Sikringsstilling Nord