Stillingen i dag

Der er bevaret omkring 70 intakte og sprængte anlæg, og henved 30 af dem er umiddelbart tilgængelige. De tilgængelige anlæg er markeret på nedenstående kort, samt den forreste skyttegravs omtrentlige forløb.

Klik her for at se sikringsstillingens forløb tværs over Sønderjylland.


 
 
 
Oversæt: Vælg sprog her
 
 
Sikringsstilling Nord